Skip to Content

Novinky

Verze pro tisk
Závod proběhl 18. – 19.2. 2017 a účastnilo se ho 150 sportovců. Celou akci uspořádalo Centrum sportovních aktivit Mendelovy univerzity v Brně a Vysokoškolský sportovní klub MENDELU v Brně, z.s. pod organizačním vedením Jakuba Havla a pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje, primátora města Brna a rektora MENDELU. Akce byla finančně podpořena městem Brno. Vyhlášení vítězů všech kategorií a úrovní proběhlo velice důstojným způsobem za přítomnosti rektora MENDELU a zástupců SLČR, Vítězové byli odměněni poháry, medailemi, diplomy a věcnými cenami.  

Čtvrtek, 15. Červen 2017 - 10:43

  Pozvánka na Valnou hromadu VSK MENDELU Termín: 11. 6. 2015  18:00 Zasedací místnost CSA MENDELU J.Babáka 3/5. Na valnou hromadu vysílá oddíl (odbor) své delegáty podle zásady, že na každých 20 členů oddílu (odboru) je vysílán 1 delegát. Pokud má oddíl (odbor) nižší počet členů, vysílá pouze jednoho delegáta. Program jednání: 1. Volba mandátové a návrhové komise 2. Zpráva o činnost VSK MENDELU 3. Zpráva o hospodaření VSK MENDELU 4. Zpráva kontrolní a revizní komise VSK MENDELU  5. Hlasování o změně stanov v souladu s NOZ (převod o.s. na z.s.) 6. Informace o sportovním areálu v Zamilovaném hájku 7. Plán rozvrhu hodin v tělocvičně na září - prosinec 8. Různé 9. Diskuze 10. Usnesení z jednání valné hromady          V Brně 17. 5. 2015 Ing. Martin Šrámek, Ph.D. předseda VSK MENDELU  

Středa, 27. Květen 2015 - 10:03

 V květnovém čísle zpravodaje České unie sportu najde informace týkající se proplácení cestovních náhrad a odměn rozhodčích, informace o výhodném pojištění do zahraničí v rámcí soukromých i sportovních akcí atd.  Zpravodaj ke shlédnutí a stažení na adrese: http://www.cuscz.cz/files/891OGR.pdf

Úterý, 17. Červen 2014 - 8:14

Pozvání na jednání Valné hromady Vysokoškolského sportovního klubu Mendelovy univerzity v Brně, o.s., které se koná ve čtvrtek 12.6.2014 v zasedací místnosti CSA MENDELU. Jednání začíná v 17:00 hod.   Program jednání: 1. Volba mandátové a návrhové komise 2. Zpráva o činnost VSK MENDELU 3. Zpráva o hospodaření VSK MENDELU 4. Zpráva kontrolní a revizní komise VSK MENDELU 5. Informace z ČAUS 6. Informace k změně názvu občanského sdružení na spolky 7. Informace o změně ve využívání hřiště v Zamilovaném hájku 8. Plán rozvrhu hodin v tělocvičně 9. Diskuze 10. Usnesení z jednání valné hromady       Ing. Martin Šrámek, Ph.D. předseda VSK MENDELU v Brně, o.s.    

Úterý, 13. Květen 2014 - 8:28

Termín:
31.1.2013 v 17 hod, zasedací místnost CSA MENDELU, Tauferovy koleje

program:

- změny v řízení výboru VSK

- přechod na jednoduché účetnictví

- začlenění činnosti nových oddílů CSA do VSK Mendelu

- kontrola členské základny

- kontrola nájemních hodin a plateb

- volba změn do výkonného výboru

- zprávy z oddílů

- různé

V Brně 8.1.2013

PhDr. Jiří Havel

Pondělí, 14. Leden 2013 - 20:33

Pozvánka na jednání Valné hromady Vysokoškolského sportovního klubu Mendelovy univerzity v Brně, o.s., které se koná ve čtvrtek 29.4.2010 v prostorách malé jídelny objektu menzy na Tauferových kolejích .       Oddíly a odbory s počtem do 20 členů vyšlou na jednání 1 delegáta, při počtu nad 20 členů vyšlou 2 delegáty. Jednání začíná v 17,00 hod. a Vaše účast je nutná !   PhDr. Jiří Havel, CSc., v.r. předseda Výkonného výboru VSK   Program jednání: 1. Zahájení 2. Volba mandátové komise 3. Volba návrhové komise 4. Zpráva o činnosti VSK v roce 2009 5. Zpráva o hospodaření VSK v roce 2009 6. Zpráva kontrolní a revizní komise 7. Doplňující volby do Výkonného výboru a Kontrolní a revizní komise 8. Organizační záležitosti: - změna názvu VSK - zrušení a zřízení sportovních oddílů VSK - změna v placení členských příspěvků - vydání vnitřních předpisů VSK - delegování rozdělení rozpočtu r.2010 na Výkonný výbor 9. Diskuze 10. Usnesení z jednání Valné hromady 11. Zakončení  

Úterý, 13. Duben 2010 - 11:22

Výbor VSK MENDELU upozorňuje všechny vedoucí oddílů na termín zaplacení
členských příspěvků a části poplatku za využívání haly.Termín byl schválen na poslední Radě VSK a to do konce března !!!!!!!!!!

 
 
 

Oddíl tenisu zaplatí poplatky za celý oddíl , předseda oddílu.!!!

Znovu přípomínáme poplatek za posilovnu je 300,- Kč za člena

Poplatek za tělocvičnu za rok a jednu hodinu týdně je 4.000,- Kč

Členské příspěvky jsou na rok dané rozhodnutím Rady VSK 200,- studenti
400,- zaměstnanci
Vzhledem k snižující se členské základně budeme na Valné hromadě dikutovat
o výši čl. příspěvků. Na sekretariátě jsou požadavky na nové oddíly, které by se staly našimi členy a mnoho dalších otázek k diskuzi.

Výbor VSK MENDELU svolává Valnou hromadu VSK na 29.4.2010 v 17,00 hod
v hale na Tauferových kolejích. Pozvánky přijdou podle klíče -podle stavu členstva.

!!!!!!!!! Je potřeba okamžitě upřesnit hodiny v hale -nahlásit na sekretariát !!!!!!!!!

 

Úterý, 30. Březen 2010 - 13:31

 Valná hromada členstva VSK MENDELU v Brně o.s. se bude konat 29.4.2010 v 17. hod Tauferovy koleje.

 
Pozvánky budou rozeslány na oddíly klíčem podle členstva.
 
Od 1.1.2010 nese klub nový název –
 
Plné znění - Vysokoškolský sportovní klub Mendelovy univerzity v Brně o.s.
 
Ve zkratce - VSK MENDELU v Brně o.s.
 
Na Valné hromadě odsouhlasíme nové názvy oddílů hrající soutěže, do nového ročníku musí jít s novým názvem.
Upozornění pro oddíly - do konce března uhradit poplatky za první půlrok.

Čtvrtek, 25. Březen 2010 - 14:23

Zpráva ze závodů FIS/UNI 2010   Serie závodů Evropského poháru FIS/UNI pro rok 2010 byla zahájena prvním závodem v rakouském St. Lambrechtu. Mezinárodním mistrovstvím Madarska a Rakouska. Prvním závodem této serie závodů byl vždy rakouský Kaunertal s pořadatelem MAM Německa,který byl letos odvolán ze dvou důvodů.Jednak nedostatek sněhu v oblasti a ekonomické problémy německého vysokoškolského svazu. Závody ve slalomu a obřím slalomu v St. Lamrechtu byly velmi dobře připraveny,počasí bylo nadmíru příznivé.Závodů se účastnilo 120 mužů a 40 žen. Velmi zajímavé bylo složení startovního pole protože v závodech byli závodníci z 26 národů. Všechny sousedské evropské,alpské země přes Kanadu,USA, až po Izrael, Libanon . Naše 10 členná výprava měla zastupení pouze v mužích, vzhledem k závodům na Slovensku ve Vrátné kde závodily naše ženy.Muže zastupovali především členové akademické reprezentace Píša,Kelemen,Čermák,Vondrák,Brzoň a další.Vedoucí výpravy Dr. Havel. Další české zastoupení bylo ve funkci technického delegáta FISU což byl Dr. Podešva.Nejlepší umístění Píša na třetím místě v obřím slalomu a několik dalších umístění do 10.místa.Další závod serie FIS/UNI -Bílá MAM ČR-12-14.2.2010  

Úterý, 2. Únor 2010 - 9:56

EVROPSKÝ POHÁR FIS-UNI
Mezinárodní závody FIS – dospělých a juniorů v alpských disciplínách
Mezinárodní akademické mistrovství České republiky
slalom a obří slalom

2010

1. Pořadatel: Komise alpských disciplin České asociace universitního sportu
a Svaz lyžařů ČR
2. Technické provedení: SKI Vítkovice-Bílá – Bílá v Beskydech
3. Termín: 13. – 14. 2. 2010
4. Disciplíny: 1 × slalom W 5500         1 × obří slalom W 5499
      M 503                             M 502

Pozn.:
Závod SOS pro akademické mistrovství ČR bude součástí
MČR ve Špindlerově Mlýně ve dnech 22. – 26. 3. 2010
5. Přihlášky:

Jen na oficiálních formulářích (entry form) FIS (Art. 217)
nejpozději do 3. 2. 2010 na adresu:
Jiří Havel - ÚTV MZLU Brno, Jana Babáka 3/5, CZ – 616 00 Brno, tel/fax:+420 549 258 354, mobil: +420 776 194 614, e-mail: jhavel@mendelu.cz

6. Odvolání: Do 10. 2. 2010 a to faxem, e-mailem, telefonem, zveřejněním
na www.skibila.cz
7. Závodní kancelář: Hotel Pokrok – Bílá.
8. Startovné: 350 Kč/osoba/závod (dle SŘ ÚAD SLČR 07)
250 Kč/osoba/závod posluchači VŠ přihlášení KTV nebo ÚTV
50 EUR/osoba/závod zahraniční účastníci dle pravidel FISU
9. Ubytování: Pouze pro zahraniční účastníky na základě závazné objednávky
v přihlášce do 31. 1. 2010 na mail: vlcek.skibila@seznam.cz
10. Doprava: Areál se nachází na silnici I. třídy č. 56: Ostrava – Frýdek-
Místek – Frýdlant – Ostravice – Bílá – Bumbálka (hranice
se Slovenskem). Z opačné strany je to silnice I. třídy č. 18:
Hranice – Val. Meziříčí – Rožnov p. Radhoštěm – Hor.Bečva
(kde odbočíte do Bílé – 6km).
KONTAKT NA UBYTOVÁNÍ:
Hotel Pokrok Bílá +420 558 690 064 hotelpokrok@post.cz
Ondrašův dvůr Mezivodí +420 558 690 042 ondrasuvdvur@ondrasuvdvur.cz
Hotel Čertův Hrádek St. Hamry +420 558 690 222 certuvhradek@centrum.cz
RS Hlubina Ostravice +420 558 682 211 rshlubina@centrum.cz
Hotel Bečva Horní Bečva +420 651 645 109 hotelbecva@iol.cz
ČASOVÝ PROGRAM
Pátek 12. 2. 2010 16:00-18:00 Příjezd a prezentace v závodní kanceláři
  20:00 Porada vedoucích družstev a losování
Sobota 13. 2. 2010 8:00-8:30 Prohlídka tratě – Muži
  8:45 Start I. kolo SL Muži, následuje 2. kolo SL Muži
  10:15-10:45 Prohlídka tratě – Ženy
  11:00 Start I. kolo SL Ženy, následuje 2. kolo SL Ženy
  17:00 Porada vedoucích družstev a losování
Neděle 14. 2. 2010 8:00-8:30 Prohlídka tratě – Ženy, Muži
  8:45 Start I. kolo OSL Ženy, následuje 1. kolo OSL Muži
  12:45-13:15 Prohlídka tratě – Ženy, Muži
  13:15 Start 2. kolo OSL Ženy, následuje 2. kolo OSL Muži
  15:30 vyhlášení výsledků a rozdělení cen

 

Úterý, 19. Leden 2010 - 10:44