Skip to Content

Pozvánka na Valnou hromadu VSK MENDELU 11.6. 2015 18:00

  Pozvánka na Valnou hromadu VSK MENDELU Termín: 11. 6. 2015  18:00 Zasedací místnost CSA MENDELU J.Babáka 3/5. Na valnou hromadu vysílá oddíl (odbor) své delegáty podle zásady, že na každých 20 členů oddílu (odboru) je vysílán 1 delegát. Pokud má oddíl (odbor) nižší počet členů, vysílá pouze jednoho delegáta. Program jednání: 1. Volba mandátové a návrhové komise 2. Zpráva o činnost VSK MENDELU 3. Zpráva o hospodaření VSK MENDELU 4. Zpráva kontrolní a revizní komise VSK MENDELU  5. Hlasování o změně stanov v souladu s NOZ (převod o.s. na z.s.) 6. Informace o sportovním areálu v Zamilovaném hájku 7. Plán rozvrhu hodin v tělocvičně na září - prosinec 8. Různé 9. Diskuze 10. Usnesení z jednání valné hromady          V Brně 17. 5. 2015 Ing. Martin Šrámek, Ph.D. předseda VSK MENDELU