Skip to Content

Pozvánka na Valnou hromadu VSK MENDELU, o.s. 12.6. 2014 17:00

Pozvání na jednání Valné hromady Vysokoškolského sportovního klubu Mendelovy univerzity v Brně, o.s., které se koná ve čtvrtek 12.6.2014 v zasedací místnosti CSA MENDELU. Jednání začíná v 17:00 hod.   Program jednání: 1. Volba mandátové a návrhové komise 2. Zpráva o činnost VSK MENDELU 3. Zpráva o hospodaření VSK MENDELU 4. Zpráva kontrolní a revizní komise VSK MENDELU 5. Informace z ČAUS 6. Informace k změně názvu občanského sdružení na spolky 7. Informace o změně ve využívání hřiště v Zamilovaném hájku 8. Plán rozvrhu hodin v tělocvičně 9. Diskuze 10. Usnesení z jednání valné hromady       Ing. Martin Šrámek, Ph.D. předseda VSK MENDELU v Brně, o.s.