Skip to Content

Všem členům oddílů VSK MENDELU v Brně o.s.

Výbor VSK MENDELU upozorňuje všechny vedoucí oddílů na termín zaplacení
členských příspěvků a části poplatku za využívání haly.Termín byl schválen na poslední Radě VSK a to do konce března !!!!!!!!!!

 
 
 

Oddíl tenisu zaplatí poplatky za celý oddíl , předseda oddílu.!!!

Znovu přípomínáme poplatek za posilovnu je 300,- Kč za člena

Poplatek za tělocvičnu za rok a jednu hodinu týdně je 4.000,- Kč

Členské příspěvky jsou na rok dané rozhodnutím Rady VSK 200,- studenti
400,- zaměstnanci
Vzhledem k snižující se členské základně budeme na Valné hromadě dikutovat
o výši čl. příspěvků. Na sekretariátě jsou požadavky na nové oddíly, které by se staly našimi členy a mnoho dalších otázek k diskuzi.

Výbor VSK MENDELU svolává Valnou hromadu VSK na 29.4.2010 v 17,00 hod
v hale na Tauferových kolejích. Pozvánky přijdou podle klíče -podle stavu členstva.

!!!!!!!!! Je potřeba okamžitě upřesnit hodiny v hale -nahlásit na sekretariát !!!!!!!!!