Skip to Content

POZVÁNKA

Pozvánka na jednání Valné hromady Vysokoškolského sportovního klubu Mendelovy univerzity v Brně, o.s., které se koná ve čtvrtek 29.4.2010 v prostorách malé jídelny objektu menzy na Tauferových kolejích .       Oddíly a odbory s počtem do 20 členů vyšlou na jednání 1 delegáta, při počtu nad 20 členů vyšlou 2 delegáty. Jednání začíná v 17,00 hod. a Vaše účast je nutná !   PhDr. Jiří Havel, CSc., v.r. předseda Výkonného výboru VSK   Program jednání: 1. Zahájení 2. Volba mandátové komise 3. Volba návrhové komise 4. Zpráva o činnosti VSK v roce 2009 5. Zpráva o hospodaření VSK v roce 2009 6. Zpráva kontrolní a revizní komise 7. Doplňující volby do Výkonného výboru a Kontrolní a revizní komise 8. Organizační záležitosti: - změna názvu VSK - zrušení a zřízení sportovních oddílů VSK - změna v placení členských příspěvků - vydání vnitřních předpisů VSK - delegování rozdělení rozpočtu r.2010 na Výkonný výbor 9. Diskuze 10. Usnesení z jednání Valné hromady 11. Zakončení