Skip to Content

Orientační běh

Orientační běh

Domovská stránka

Historie

Fotogalerie

Orientační běh (zkratka OB, angl. Orienteering) je sport založený na schopnosti orientace v terénu s mapou a buzolou. Účastníci na startu obdrží mapu, obvykle terénu, který neznají. Na mapě jsou vyznačena kontrolní stanoviště (kontroly), která mají účastníci nalézt v určeném pořadí. Závodní orientační běh je sport, při kterém závodníci postupně co nejrychleji oběhnou všechny kontroly na své trati. Tratě jsou připraveny v různé obtížnosti a délce a rozděleny do tzv. kategorií podle pohlaví a věku závodníků. Závodníci při OB běhají většinou mimo cesty a překonávají terénní překážky. Orientační běh má kromě pěší varianty také variantu na běžkách (lyžařský OB, LOB) a variantu pro horská kola (MTBO). Obměnou klasického orientačního běhu je „scorelauf“, při kterém mají závodníci stanovený časový limit (většinou 1 hodinu), během kterého se snaží oběhnout co nejvíce kontrol zakreslených na mapě. Kontroly mohou mít různou bodovou hodnotu podle obtížnosti nebo vzdálenosti od startu. Za každou minutu přes časový limit je závodníkovi stržen určený počet bodů. Závodník s nejvíce body vyhrává. Pro tělesně postižené závodníky existuje upravená forma, jejímž cílem je přesnost při určování umístění na mapě kontroly vzdálené od nich 30 – 40 metrů.

Kontakty:

 

Ing. Zdenek Mazal

 

Zuzana Dokoupilová

+420 774 243 217
 

 

739015870

zdenek.mazal@gmail.com

 

dokoupilovazu@seznam.cz