Skip to Content

Volejbal

Volejbal

Fotogalerie


Stručný přehled sportovní činnosti volejbalistů v rámci KTV a VŠTJ Slavia VŠZ

Po založení KTV v r. 1952 bylo možné nejen masové zapojení studentů VŠ do TV a sportu, ale i vyžití výkonných sportovců - vysokoškoláků. Z iniciativy pracovníků KTV a Komise VŠ sportu při ČSTV vznikly v r. 1956 Sportovní přebory VŠ (SPOVŠ).
Proto i naše KTV soustředila nejlepší hráče z výběrových oddílů povinné TV do fakultativního oddílu odbíjené a z těchto studentů pak vybrali reprezentanty do školního družstva. Družstvo se připravovalo pod vedením as. Ivana Lebedy a prvního většího úspěchu dosáhlo v r. 1965 na 3. Letní Univerziádě, pořádané VUT Brno, která zajištěním turnaje ve volejbalu pověřila naši KTV. Hrálo se v areálu VAAZ na Dobrovského ulici a naši hráči (Laciga, Fojtík, Dokoupil, Hučko, Pyš, Žlábek a další) získali tehdy stříbrné medaile. V dalších letech už družstvo nedosáhlo významnějšího úspěchu, poněvadž nejlepší hráči přešli do brněnských volejbalových oddílů Tesly, Zbrojovky, Spartak Husovice apod. Do Slavia VŠZ přešlo potom (cca v r. 1968) volejbalové družstvo mužů Spartaku Husovice, které si pod vedením trenéra Lebedy vybojovalo II. ligu a tu pak hrálo několik sezón pod hlavičkou Slavia VŠZ Brno. Družstvo postupně ztrácelo výkonnost (nepřicházeli vždy kvalitní hráči studovat VŠZ) a soutěž se nepodařilo udržet. Družstvo mužů pak hrálo ještě několik sezón KP I.tř. a postupně se činnost rozšířila na další družstva, hrající MP I.tř. Trenérský kádr se rozšířil o K. Drápelu, který pracoval i jako tajemník TJ Slavia a ing. Bodečkovou, která vedla družstvo žen.
Po připojení Veteriny k VŠZ dosáhl oddíl volejbalu svého vrcholu, měl čtyři družstva (jedno družstvo učitelů) v soutě­žích ČSTV a vcelku úspěšná reprezentační družstva mužů a žen na přeborech VŠ. Úpravou prostorné tělocvičny - haly na VŠV a vybudováním tří volejbalových hřišť za halou získal volejbalový oddíl tréninkový prostor pro svá družstva a založil tradiční volejbalový turnaj o „Pohár 17.listopadu“, na kterém se utkávala družstva brněnských a moravských vysokých škol. Osamostatnění VŠV v roce 1969 znamenalo ztrátu tréninkových možností, takže také počet družstev postupně klesal a po odchodu trenéra Drápely ze Slavie VŠZ zůstalo v soutěži jediné družstvo, které pro malý zájem studentů zaniklo. K úspěšným akcím repr. volejbalového družstva můžeme zařadit jeho účast na tzv. „Poháru družby“ zemědělských škol ČSR (Praha - Nitra) a později i s mezinárodní účastí (Krakow, Kyjev, Gent). Družstvo pravidelně získávalo 2. nebo 3. místo mezi 6 - 8 účastníky. Po odchodu dr. Lebedy do důchodu přebírá družstvo odbíjené dr. Štefl, následovaný řadou dalších vedoucích oddílu, složeného jak ze studentů MENDELU, tak z jiných VŠ. 

Kontakty:

Volejbal - zaměstanci

RNDr. Petr Rádl, CSc.

 

 

 

 

 

+420 607 172 166
 

 

radlpetr@senam.cz

Volejbal - studetni

Ivan Vávra

 

 

7+420 608 746 435

 

miroslav.stratil@seznam.cz