Skip to Content

Úvod

Vysokoškolský sportovní klub MENDELU v Brně, z.s. (VSK MENDELU) sdružuje zájemce o výkonnostní sport z řad posluchačů Mendelovy univerzity v Brně, dále zaměstnance a absolventy Mendelovy univerzity v Brně, studenty jiných VŠ a další zájemce. VSK MENDELU v rámci integrace s ostatními brněnskými vysokoškolskými kluby sdružuje následující sportovní  oddíly :
 

 

  • basketbal
  • florbal
  • kulturistika
  • orientační běh
  • sjezdové lyžování
  • sport pro všechny 
  • volejbal
  • windsurfing

Sportovní oddíly se zúčastňují soutěží v rámci jednotlivých sportovních svazů. Dále se podílejí na činnosti vysokoškolského sportu  v účasti na přeborech VŠ, Akademických mistrovstvích a Univerziádách. Herní oddíly se dále zapojují do turnajů v rámci družebních styků v zahraničí. Zájemci o činnost v oddílech VSK MENDELU se hlásí u vedoucích oddílů a musí se stát členy České asociace univerzitního sportu – ČAUS.